Om oss

“Det här borde man kunna göra något bra av”

För oss på Vätterleden är det ofta så det börjar. Vi ser möjligheter, inte sällan där andra inte letar. Har man väl fått en idé så finns det en glädje i att se den ta form och bli verklighet. Just den skarpa blicken för orealiserad potential och lusten att skapa nya värden är en röd tråd som slingrar sig hela vägen genom vår historia.

Entreprenör med idéer

Vätterleden grundades 1969 av Nils-Olov Jönsson. Sedan starten i Småland har koncernen vuxit stadigt. Innehavet omfattar dag såväl andelar som hela bolag inom vitt skilda branscher. Formsprutad plast, fastigheter, belysning, vindkraft och motion capture är bara några exempel.

Familjeägt

Vätterleden är sedan starten en familjeägd koncern, och vi tror att det märks. Både i hur vi tänker och i hur vi agerar. Den inställning som en gång lade grunden för våra värden är än idag i högsta grad levande. Vi tror på långsiktigt, klokt företagande; att kunna fatta rätt beslut och göra de investeringar som krävs.

En koncern växte fram

På 1980-talet var Vätterleden i huvudsak en industrikoncern, men under efterföljande decennier har vi successivt utvecklats till ett konglomerat med intressen på allt fler affärsområden. Detta är en följd av lyhördhet för var det finns tillväxtpotential, men också ett strategiskt arbete i syfte att kontinuerligt förstärka koncernens stabilitet. 

Positionerat för framtiden

Idag består Vätterleden av sex huvudsakliga affärsområden och är väl positionerat för framtidens utmaningar och möjligheter.  Totalt omsätter Vätterledenkoncernen cirka 2,2 miljarder kronor.