Affärsområden

Affärsområden

I Vätterleden Holding ingår flera självständiga dotterbolag med ansvar att driva och förvalta koncernens investeringar inom många olika områden och industrigrenar. Bredden på verksamheter är en naturlig följd av vår förmåga att se möjligheter oavsett bransch.

Vätterledens Invest

Vätterledens Invest, VI samlar och leder koncernens majoritetsägda handel-, teknik- och industribolag. Med transparens, långsiktighet och ordning och reda skapar man hållbara värden. I portföljen ingår bland annat världsledande företag inom motion capture, trendkänslig belysningsdesign och viktiga underleverantörer till fordonsindustrin.

Läs mer på Vätterledens Invest hemsida

Vätterledens Fastigheter

Sedan 2010 ansvarar V-Fast för koncernens huvudsakliga fastighetsverksamhet och investerar och förvärvar löpande intressanta fastigheter och markområden, med allt från bostäder, kontor- och industrilokaler. Totalt hyr man ut 150 000 kvadratmeter, framför allt i Göteborgs- och Jönköpingsregionen.

Läs mer på V-Fast hemsida

Vätterledens Vindkraft

Smålandsvind är en del av Vätterleden och förser företag inom koncernen med grön el. Smålandsvinds vindpark är belägen på det småländska höglandet i Fredriksdal strax utanför Nässjö. Totalt producerar vindkraftverken ca 16,5 GWh per år vilket gör att koncernen är självförsörjande med förnybar el.

Läs mer på Smålandsvinds hemsida

Destinationsutveckling

Friluftsliv är en viktig del av hälsa och välmående, och utläser man makrotrenderna finns det anledning att tro att detta blir allt viktigare för moderna konsumenter. Därför är utveckling av destinationer i attraktiva naturmiljöer ett intressant område för Vätterleden. Sedan 2018 äger, utvecklar och driver vi den spektakulära fjälldestinationen Gausta i norska Telemark.

Läs mer om Destinationsutveckling

Vätterleden Equities

Vätterleden har ett långsiktigt ägande i börsnoterade bolag. Inom affärsområdet Equities bör särskilt nämnas den betydande aktieposten i Kopparbergs Bryggeri där vi är näst störste ägare och tar en aktiv ägarroll i att göra bolaget framgångsrikt såväl inom landet som internationellt. Vätterleden har även en aktieportfölj för kortsiktig förvaltning.

Läs mer om Vätterledens Equities

Vätterleden Ventures

Vätterleden Ventures investerar aktivt i spännande tillväxtbolag med inriktning på hållbarhet. Överlag är vi en långsiktig, ansvarsfull investerare i alla slags branscher där det finns bolag med bra potential och spännande teknologi. Vi sätter människor i fokus och värdesätter att bra management finns på plats.

Läs mer om Vätterleden Ventures