BLICKEN FÖR MÖJLIGHETER OCH VILJAN ATT AGERA

Det började i Småland

Vätterleden grundades 1969 av Nils-Olov Jönsson. Läs om vår historia och hur den familjeägda koncernen växte fram ur hans syn på entreprenörsskap.

Hållbar, långsiktig utveckling

Långsiktighet, klokhet och att göra rätt saker har alltid varit viktigt för oss. Vi eftersträvar därför hållbarhet i alla aspekter och har bland annat investerat i vindkraft och solenergi så att vi idag producerar grön el som är tillräcklig för att tillgodose hela koncernens energibehov.

”Har du entreprenörskapet i dig ser du möjligheter överallt, oavsett bransch“

Nils-Olov Jönsson, grundare.